Helande av relationer

Helande av relationer - att bearbeta sorg, förlust och livsförändringar

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.
Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relations problematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:
•En känsla av bedövning
•Humörsvängningar
•Koncentrationssvårigheter
•Oregelbunden sömn
•Förändrade matvanor
•Energiförlust
Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. 

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Detta strukturerade upplägg hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster.
Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Individuell eller grupp 

Programmet är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster.

Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.
En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster.

Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Kursbeskrivning 

Under kursen genomför du ditt eget sorgearbete. Jag ger instruktioner, men det är du som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att du kan genomföra ditt sorgearbete.
Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, jag delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga sju kurstillfällen har följande upplägg; Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift.

Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. 


Praktisk information
Kurslängd: 8 alternativt 4* veckor

Omfattning: Ett möte per vecka, *alternativt två möten med minst två dagar mellan, samt cirka 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle.

Övrigt: Kursmaterial ingår. 

V.v. skicka en intresseanmälan nedan