Etiska Riktlinjer

Som medium följer jag Mediumförbundets etiska riktlinjer. Riktlinjerna synliggör vikten av ett etiskt och professionellt bemötande. Riktlinjerna syftar till att motverka olämpligt beteende och främja klienternas trygghet och förtroendet för branschen i vid bemärkelse:

Jag kommer att återge mina kvalifikationer, min expertis och erfarenhet som medium/medial vägledare på ett korrekt sätt.

Jag kommer visa en arbetsbeskrivning över vad tjänsterna innehåller så klienterna vet vad de kan förvänta sig och vad de betalar för.

Jag som medium/medial vägledare ska inte ställa ledande frågor vid bevisföring.

Jag kan tydligt skilja på olika mediala arbetssätt såsom tex andekontakt, avläsning av energier (psychic) osv.

Jag är noga med att undvika så kallad cold reading för att bibehålla såväl branschens som klientens förtroende.

Jag kommer att fokusera på att leverera en tjänst eller information som har ett gott syfte och som hjälper mina klienter.

Mina klienter ska känna sig upplyfta efter en konsultation hos mig. Jag kommer aldrig ställa diagnos eller göra förutsägelser om död, allvarlig sjukdom eller olyckor.

Jag avhåller mig från att förmedla budskap som är styrande och riskerar att motverka den personliga viljan.

Vid behov kommer jag att hänvisa mina klienter vidare till annan profession, exempelvis psykologer, samtalsterapeuter, psykiatriker.

Jag kommer inte avsiktligt att utnyttja eller missbruka information som jag fått genom en kundrelation. Det innebär att jag aldrig kommer nyttja sådan information till gagn för min personliga, professionella eller ekonomiska nytta.

Jag kommer kontinuerligt vidareutbilda/vidareutveckla mig inom det andliga/mediala området.

Jag är medveten om vikten av att skapa förtroende hos allmänheten. Jag kommer därför uppföra mig på ett sätt som ger acceptans för min yrkesutövning och en positiv bild av den mediala och andliga branschen.

Jag har tystnadsplikt och får ej lämna ut uppgifter och information om mina klienter till utomstående.

Jag har en positiv grundinställning till andra andliga utövare och främjar goda relationer till personer i branschen.

Jag accepterar och respekterar att vi alla är olika.


Länk till Mediumförbundets Riktlinjer & Rekommendationer